Plaatsen werkgebied Univé Dichtbij
A
Aalden
Aalsum
Abbega
Achlum
Akkrum
Akmarijp
Alde Leie
Aldeboarn
Aldtsjerk
Allingawier
Almere
Amersfoort
Ane
Anerveen
Anevelde
Anjum
Ankeveen
Arum
Augsbuurt
Augustinusga
B
Baaiduinen
Baaium
Baard
Baarn
Bakhuizen
Balinge
Balk
Balkbrug
Ballum
Bant
Bantega
Barger-Compascuum
Barneveld
Bears Fr
Beerzerveld
Beetsterzwaag
Bennekom
Benneveld
Bergentheim
Berltsum
Biddinghuizen
Bitgum
Bitgummole
Blaricum
Blauwhuis
Blessum
Blije
Boazum
Boelenslaan
Boer
Boksum
Bolsward
Bontebok
Boornbergum
Boornzwaag
Bornwird
Brantgum
Breezanddijk
Britsum
Britswert
Broek Fr
Broeksterwald
Brucht
Bruchterveld
Bruinehaar
Buitenpost
Bunschoten-Spakenburg
Burdaard
Buren Fr
Burgum
Burgwerd
Bussum
C
Coevorden
Collendoorn
Cornwerd
Creil
D
Daarle
Daarlerveen
Dalen
Dalerpeel
Dalerveen
Damwald
De Falom
De Glind
De Kiel
De Klomp
De Knipe
De Krim
De Tike
De Veenhoop
De Westereen
De Wilgen
Dearsum
Dedemsvaart
Dedgum
Deinum
Delfstrahuizen
Den Ham Ov
Den Velde
Diffelen
Dijken
Diphoorn
Dokkum
Dongjum
Doniaga
Drachten
Drachtstercompagnie
Driezum
Drogeham
Dronryp
Dronten
E
Eagum
Earnewald
Easterein
Easterlittens
Eastermar
Easterwierrum
Echten Fr
Echtenerbrug
Ede Gld
Ederveen
Ee
Eemdijk
Eemnes
Eesterga
Elahuizen
Elspeet
Elst Ut
Emmeloord
Emmen
Emmer-Compascuum
Engwierum
Ens
Erica
Erm
Ermelo
Espel
Exmorra
F
Feanwalden
Feinsum
Ferwert
Ferwoude
Firdgum
Follega
Folsgare
Formerum
Foudgum
Franeker
Friens
G
's Gravenland
Gaast
Gaastmeer
Garderen
Garminge
Garyp
Gauw
Geerdijk
Gees
Geesbrug
Gersloot
Ginnum
Goenga
Goengahuizen
Goingarijp
Gorredijk
Goutum
Gramsbergen
Greonterp
Grou
Gytsjerk
H
't Haantje
Hallum
Hantum
Hantumeruitburen
Hantumhuizen
Hardenberg
Harderwijk
Harich
Harkema
Harlingen
Harskamp
Hartwerd
Haskerdijken
Haskerhorne
Hee
Heeg
Heemserveen
Heerenveen
Hegebeintum
Hemelum
Hempens
Hemrik
Herbaijum
Hiaure
Hichtum
Hidaard
Hierden
Hieslum
Hijum
Hilaard
Hilversum
Hindeloopen
Hinnaard
Hitzum
Hoevelaken
Hoge Hexel
Hollum
Holsloot
Holtheme
Holthone
Holwerd
Hommerts
Hoogenweg
Hoogland
Hooglanderveen
Hoorn Terschelling
Hoornsterzwaag
Houtigehage
Huizen
Hulshorst
Huns
Hurdegaryp
I
Idaerd
Idsegahuizum
Idskenhuizen
Idzega
Iens
Ijlst
Indijk
Ingelum
It Heidenskip
Itens
J
Jannum
Jellum
Jelsum
Jirnsum
Jislum
Jistrum
Jonkerslan
Jorwert
Joure
Jouswier
Jubbega
Jutrijp
K
Kaard
Katlijk
Kimswerd
Kinnum
Klazienaveen
Klazienaveen-Noord
Klooster Lidlum
Kloosterhaar
Koarnjum
Kolderwolde
Kollum
Kollumerpomp
Kollumerzwaag
Kootstertille
Kootwijk
Kootwijkerbroek
Kornwerderzand
Kortehemmen
Kortenhoef
Koudum
Koufurderrige
Kraggenburg
Kubaard
L
Lage Vuursche
Landerum
Langezwaag
Langweer
Laren
Leeuwarden
Legemeer
Lekkum
Lelystad
Lemmer
Leons
Lichtaard
Lies
Lioessens
Lippenhuizen
Loenga
Lollum
Longerhouw
Loosdrecht
Loozen
Luinjeberd
Lunteren
Luttelgeest
Lutten
Luxwoude
Lytsewierrum
M
Makkum Fr
Mantgum
Mantinge
Marienberg
Marknesse
Marrum
Marsum
Menaam
Meppen
Metslawier
Midlum
Midsland
Miedum
Mildam
Minnertsga
Mirns
Moddergat
Molkwerum
Morra
Munein
N
Naarden
Nagele
Nes Ameland
Nes Gem Boarnsterhim
Nes Gem Dongeradeel
Niawier
Nieuw-Amsterdam
Nieuw-Dordrecht
Nieuw-Schoonebeek
Nieuwebrug
Nieuwehorne
Nieuweschoot
Nieuwlande
Nieuwlande Coevorden
Nij Altoenae
Nij Beets
Nijega
Nijehaske
Nijemirdum
Nijhuizum
Nijkerk Gld
Nijkerkerveen
Nijland
Noardburgum
Noord-Sleen
Notter
Nunspeet
O
Odoornerveen
Oentsjerk
Offingawier
Oldeouwer
Olterterp
Oosterbierum
Oosterend Terschelling
Oosterhesselen
Oosternijkerk
Oosterzee
Oosthem
Oostrum Fr
Opeinde
Oppenhuizen
Oranjewoud
Orvelte
Otterlo
Oudebildtzijl
Oudega Gaast Sleat
Oudega Gem Smallingerlnd
Oudega Sudwest Fryslan
Oudehaske
Oudehorne
Oudemirdum
Oudeschoot
Oudwoude
Ouwster-Nijega
Ouwsterhaule
P
Paesens
Parrega
Peins
Piaam
Pietersbierum
Pingjum
Poppenwier
Postbus
Putten
R
Raard
Radewijk
Raerd
Readtsjerk
Reahus
Reduzum
Reitsum
Renswoude
Rheeze
Rheezerveen
Rhenen
Ried
Rien
Rijs
Rijssen
Rinsumageast
Rohel
Rotstergaast
Rotsterhaule
Rottevalle
Rottum Fr
Ruigahuizen
Rutten
Ryptsjerk
S
Sandfirden
Schalsum
Scharnegoutum
Scharsterbrug
Scherpenzeel Gld
Schettens
Schiermonnikoog
Schokland
Schoonebeek
Schoonoord
Schraard
Schuinesloot
Sexbierum
Sibculo
Sibrandabuorren
Sibrandahus
Sint Nicolaasga
Sintjohannesga
Skingen
Slagharen
Slappeterp
Sleen
Sloten Fr
Smalle Ee
Smallebrugge
Snakkerburen
Sneek
Snikzwaag
Soest
Sondel
Spannum
St.-Annaparochie
St.-Jacobiparochie
Stavoren
Stegeren
Stieltjeskanaal
Stiens
Striep
Stroe
Stuifzand Gem M-Drenthe
Sumar
Surhuisterveen
Surhuizum
Suwald
Swichum
Swifterbant
T
Teerns
Terband
Terherne
Terkaple
Ternaard
Teroele
Terschelling
Terschuur
Tersoal
Terwispel
Tijnje
Tirns
Tjalhuizum
Tjalleberd
Tjerkgaast
Tjerkwerd
Tollebeek
Triemen
Twijzel
Twijzelerheide
Tytsjerk
Tzum
Tzummarum
U
Uddel
Uitwellingerga
Ureterp
Urk
Utrecht
V
Veenendaal
Veenklooster
Veenoord
Vegelinsoord
Venebrugge
Vlieland
Voorthuizen
Vriezenveen
Vroomshoop
Vrouwenparochie
W
Waaksens Gem Litt
Waaxens Gem Dongeradeel
Wachtum
Wageningen
Walterswald
Wanswert
Warns
Warstiens
Warten
Weidum
Weiteveen
Wekerom
Wergea
West-Terschelling
Westergeest
Westerhaar-Vriezenveense Wijk
Westhem
Westhoek
Wetsens
Wezup
Wezuperbrug
Wier
Wierden
Wierum
Wijckel
Wijnaldum
Wijnjewoude
Winsum Fr
Wirdum Fr
Witmarsum
Witteveen
Wiuwert
Wjelsryp
Wolsum
Wommels
Wons
Workum
Woudsend
Wyns
Wytgaard
Y
Ypecolsga
Ysbrechtum
Z
Zandpol
Zeewolde
Zuna
Zurich
Zwagerbosch
Zwartebroek
Zwartemeer
Zweeloo
Zweins
Zwinderen
Privacyverklaring

Privacyverklaring

De door u verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres) worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van het sponsorverzoek. De gegevens worden bewaard zo lang als nodig is, met een maximale periode van 7 jaar. Door het aanvragen van een sponsorverzoek aan Univé Dichtbij  geeft u toestemming voor de verwerking van deze persoonsgegevens. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing van Univé Dichtbij, via telefoonnummer 088-1815085 of mail dichtbij.marketing@unive.nl. U vindt onze volledige Privacyverklaring op www.unive.nl/privacy

Screeningsbeleid Univé Dichtbij

Univé Dichtbij wil voorkomen dat het imago en het merk van Univé wordt beschadigd doordat Univé in verband wordt gebracht met niet-integer handelen van derden of partijen waar derden zaken mee doen. Met in achtneming van haar fraude-/integriteitsbeleid zal Univé Dichtbij dan ook overgaan tot het screenen van partijen die Univé wil sponsoren. Indien Univé Dichtbij voornemens is positief te reageren op uw sponsoraanvraag, dan zal een medewerker van Univé Dichtbij of een medewerker van de afdeling Veiligheidszaken van de centrale Univé organisatie een screening uitvoeren. Deze screening houdt in dat een aantal bronnen worden gecheckt om een beeld te krijgen over uw betrouwbaarheid c.q. de betrouwbaarheid van uw onderneming. Hiervoor worden de door deze partij verstrekte gegevens gebruikt of de gegevens van de bestuurders van de door u opgegeven onderneming. De screening kan o.a. inhouden een controle van het Handelsregister, de CIS-databank (databank met o.a. door verzekeraars geregistreerde fraudegevallen), het insolventieregister en openbare bronnen/internet. Mocht de uitkomst van de screening de aanleiding zijn om uw sponsoraanvraag af te wijzen, dan informeren wij u daarover. Ook stellen wij u dan in de gelegenheid om op onze bevindingen te reageren.